Prednášky /textový formát/

Články

Nabozenstvo Sekularizmu

Poznamky k Discipline

Zmena Zboru

Staro zmluvné Vojny Novozmluvný Boh

Kratko O Biblii

Kratko O Duchu Svätom

Cirkevná a Svetská Moc

Prečo Študovať Teológiu

Pozor Zákonníctvo!

Pandémia, Monizmus a Teológia

Komenský – Haggaeus Redivivus

Subsidiarita a Evanjelikálna Teológia

Teológia a Dystopické Výzvy Súčasnosti

Ontologické Dimenzie Slova – PPT

Judaizmus & Krestanstvo Mesianizmus

Teológia Krizových Odkazov

Reziduálny Marxizmus po 25 Rokoch

Evanjelikalizmus Post-komunistickej Kultúre

Stará Zmluva v Katechéze

Stará Zmluva V Katechéze (Poznámky K Prednáške)

Tri Dimenzie Revivalizmu

Ako Študovať Ricka Warrena

Ukradol Jakub Požehnanie?

Načo Hebrejčina

Sola Scriptura

Sola Scriptura (poznámky)

Aristoteles, Heidegger a Jedna Teória Pravda

Etika a Soteriológia v Revivalizme

Sobota v Novej Zmluve

Stará a Nová Zmluva

Postmodernizmus v Starej Zmluve

Wesley Experienciálne Kresťanstvo

Denné Čítanie Biblie

Charizmatické Kresťanstvo (Postoj)

Wesley a Stará Zmluva

Evanjelikálna Teológia (Dialog)

Teologická Fenomenológia Smrti

Jób, Jung a Psychoteológia

Teologické Princípy Evanjelizácie

Teológia Evanjelizácie (Poznámky K Prednáške)

Kratko o Baptistoch

Kratko o Veľkej Noci

Bonhoeffer (Liguš – 70)

Calvin Sola Scriptura

Farár & Zbor

Obetovanie

Jedenásty September 2001

Študovať Bibliu

Modlitba a Dejiny

Vyvážená Cirkev

Demarxizácia

Kvalita Života v Kázňach (VEGA 2010)

Matej Bel Pedagóg

Vládnutie Podľa Knihy Prísloví

Apologetika, Plauzibilita a Viera

Kyrios Iesous vo Svetle Starej Zmluvy

Svätosť Centrifugálna Alebo Centripetálna Sila v Spoločnosti?

Teológia v Cirkevnom Profesijnom Vzdelávaní

Moc Obete – Obeť Moci v SZ

Teologické Dogmy A Teórie Pravdy

Mesiánske Proroctvá o Transformácii Ľudskej Spoločnosti

Odpovede Prvotnej Kresťanskej Cirkvi Na Materiálne Potreby a Materializmus

Carl F. H. Henry

Historický Zápas Baptistov o Identitu a Jej Dnešné Vyjadrenie

Dejiny Evanjelikálnej Teológie

Donum Perseverantiae (Dar Vytrvalosti)

Historický Pohľad na Evanjelikálne Kresťanstvo

Teológia Svätosti a Misijné Poslanie Izraela (poznámky)

Chambers-Teolog Evanjelikalnej Spirituality

500 Rokov Reformacie

01 O Čom Bola Reformácia

02 Reformácia a problem Autority

03 Reformácia Náboženská Skúsenosť

04 Luther Podstata Cirkvi

05 Luther a Erazmus

06_Luther, Biblia a Verejnosť

07 Luther, Reformácia a Politika

08 Luther, Spása a Práca

09 Luther, Viera a Vzdelanie

10 Luther, Manželstvo a Sexualita

11 Luther a Náboženská Intolerancia

12 Úspech a Neúspech Reformácie