Prednášky /MP3 formát/

 

Ako čítať Bibliu

Kresťan a svetonázor

Biblické Slova

Písmo (GRAFÉ)

Zákon (TÓRÁ; NOMOS)

Evanjelium (EUANGELION)

Hriech (HAMARTIA)

Pokánie (METANOIA)

Viera (PISTIS)

Nádej (ELPIS)

Láska (AGAPE)

Kráľovstvo Božie (BASILEIA TOU THEOU)

Cirkev (EKKLESIA)

Zmluva (DIATHEKE)

Hospodin (Jahve)

Peklo (ŠEOL; HADES; GEHENNA)

Vykúpenie (APOLYTROSIS)

Svet (KOSMOS a ION)

Súd (KRISIS)

Pohoršenie (SKANDALON)

Múdrosť (SOFIA)

Žiadostivosť (EPITHYMIA)

Svätosť (HAGIOSYNÉ)

Prebudenie

Prebudenie – úvod

Prebudenie a Duch Svätý

Prebudenie a modlitba

Prebudenie a vyznávanie hriechov

Prebudenie: Kázanie

Prebudenie – Ako radiť hľadajúcim

Evanjelizácia a misia

Prebudenie – Čomu sa vyhnúť

Efezanom a identita kresťana

Kresťan – Božia voľba      PDF – Ef_1 

Kresťan – Božie dielo      PDF – Ef_2

Kresťan – Božia rodina      PDF – Ef_3

Kresťan – orgán Kristovho tela      PDF – Ef_4,1-5,20

Kresťan – model v poriadku stvorenia      PDF – Ef_5,21-6,9

Kresťan – vojak v Kristovej armáde      PDF – Ef_6,10-24

1. List Tesaloničanom

1 Tesaloničanom – Úvod

Modlitba vďaky

Viera a čin

Viera a utrpenie

Postoje lásky

Prax lásky

Kresťanská nádej (1)

Kresťanská nádej (2)

Učeníctvo (1)

Učeníctvo (2)

Učeníctvo (3)

Rôzne

Ako sa tešiť zo spravodlivosti a súdu Božieho

Majk Spirit, pravda a kresťanstvo

Moderný človek a kresťanstvo

Hermeneutika hebrejskej Biblie

Genezis 1 a 2 – kontinuita či diskontinuita?

Stvorený pre vzdelávanie

Slobodný v slobodnom svete

Ateistické evanjelium? I.

Ateistické evanjelium? II.

Ateistické evanjelium – ppt.

Osamelý medzi priateľmi I. ppt.

Osamelý medzi priateľmi II. ppt.

Teológia pradejín: Genezis 1-11

Kresťanská interpretácia dejín

Kresťan a sexualita

Istota v neistom svete 1

Istota v neistom svete 2

Istota v neistom svete ppt.

Spiritualita hudby

Apoštolskí a cirkevní otcovia I.

Apoštolskí a cirkevní otcovia II.

Kresťanský postoj k práci – teológia práce

Biblická antropológia   ppt.

Kto je Boh?

Aká veda je teológia?

Ako vykladať hebrejskú poéziu    Vyklad Hebrejskej Poezie ppt.

Odkiaľ sú etické normy?

Selfizmus     Selfizmus (ppt)

Uctievanie v živote a v cirkvi 1     Uctievanie v zivote a cirkvi (ppt)

Uctievanie v živote a v cirkvi 1 (diskusia)

Uctievanie v živote a v cirkvi 2

Uctievanie v živote a v cirkvi 2 (diskusia)

Uctievanie v živote a v cirkvi 3

Uctievanie v živote a v cirkvi 3 (diskusia)

Čo je to plné evanjelium?

Média, zábava a kresťan 1

Média, zábava a kresťan 2

Alkohol v Biblii? 1 – exegetické pravidlá

Alkohol v Biblii? 2 – niektoré biblické texty

Alkohol v Biblii? 3 – otázky a odpovede

Ako myslia a cítia Slováci

Život a smrť- v čích rukách?

Čo by bolo, keby Ježiš nebol prišiel?

Kresťanská spiritualita v podnikaní

Ako tvoj svetonázor ovplyvňuje tvoju vieru

Deduktívne Štúdium Biblie

Pravda, viera a sloboda

Kráľovstvo Božie a kultúra človeka

Múdrosť, viera a zdravie (Kniha prísloví 3:7-8)

Vidieť neviditeľné – a moje povolanie

Problém neodpustenia

Kresťan a populárna kultúra

Myslieť reformačne (500 rokov Reformácie)

Čo je dobre vedieť o Reformácii

Prečo to neviem – štyri lži, Zeitgeist

Päť solas Reformácie

Násilie v Hebrejskej Biblii

21. storočie a kresťanské učenictvo: Viera a spoločnosť

21. storočie a kresťanské učenictvo: Motivácia

Ecclesia reformata et semper reformanda

Falošné učenia v cirkvi 1

Falošné učenia v cirkvi 2

Falošné učenia v cirkvi 3 (otázky a odpovede)

Falošné učenia v cirkvi 4 (otázky a odpovede)

Karikatúry práce (Biblická antropológia práce)

Karikatúry práce – otázky a odpovede

Život podnikateľa s Ježišom – Zivot Podnikatela S Jezisom (ppt)

Život podnikateľa s Ježišom – Otázky a odpovede

Čo je cirkev?

Šťastie a radosť v živote kresťana – (šťastie a radosť – pptx)

Kresťanská nádej a budúcnosť sveta

Nové spirituality

Duch Svätý v teológii a v živote

Úvod do exegézy        PPT

       Genezis 1      PPT Genezis 1-3

       Genezis 2-3

       Izaiáš 11:1-10  PPT Izaiáš 11,1-10

      Rimanom 9-11  PPT Rimanom_9-11

Nový kalvinizmus

Životaschopná svätosť 

Marxizmus – príťažlivý a klamlivý

A neuveď nás do pokušenia

Kapitalizmus a dejiny

Dospelý kresťan – vlastnosti      PDF – Dospelý Kresťan

Dospelý kresťan – rast                 PDF Rast K Dospelosti   

Láska k pravde – pre teológov

Úspech v kresťanskej práci

Biblický pohľad na politiku

Besiedka; Otázky a odpovede

Kresťanská myseľ a konšpirácie

Vierohodnosť Biblie

Kto bol Ježiš?

Prečo krvavé obete? Stará a Nová zmluva

Biblická teológia zdravia

Tri otázky slobody

Vojna, násilie a kresťan (Ukrajina)

Vidieť svet z Božžej perspektívy

Evanjelium

Biblické použitie filozofie 1

Biblické použitie filozofie 2

Blaise Pascal – 400 rokov od narodenia (19. jún 1623) 

Utrpenie spravodlivého

Sexualita a vzbura človeka proti Bohu

Diskusia o rusofilstve

Hebrejská biblia a Stará zmluva  – PDF – Hebrejská Biblia a Stara Zmluva

Naplnenie zákona v Novej zmluvePDF – Naplnenie zákona v Novej Zmluve

Humor, zábava, posmech – a viera

Apologetika – obrana kresťanskej viery    PDF – Apologetika Obrana Viery

Cesta k pravde   –  PDF Cesta K Pravde (MK2024)

Panelová diskusia, MK 24

Je evanjelikálna teológia relevantná pre súčasného človeka?

Ako čítať Bibliu

Ako čítať Mojžiša

Ako čítať dejiny Izraela

Ako čítať prorokov

Ako čítať hebrejskú poéziu

Ako čítať evanjeliá

Ako čítať Skutky apoštolov

Ako čítať novozmluvné epištoly

Ako čítať Zjavenie Jána

Kresťan a svetonázor

Kresťanský názor na svetonázor I.

Kresťanský názor na svetonázor II.

Kresťanský názor na svetonázor III.

Štyri svetonázorové perspektívy 1

Štyri svetonázorové perspektívy 2 

Štyri svetonázorové perspektívy 3

Štyri svetonázorové perspektívy 4